Khen Thưởng của PSG.TS.BS Lê Hành

KHEN THUỞNG CÁC CẤP

STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN GIẤY KHEN

CƠ QUAN KHEN

NGÀY

NỘI DUNG

2

PGS TS LÊ HÀNH

Giấy khen

Hội Y học TP Hồ Chí Minh

27/05/2009

Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2004-2009 của Hội Y học TP HCM

3

PGS TS LÊ HÀNH

Bằng khen

Bộ trưởng Bộ Y tế

21/06/2010

Thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2009

4

PGS TS LÊ HÀNH

Bằng khen

Bộ trưởng Bộ Y tế

28/07/2010

Thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế giai đoạn 2006-2010

6

PGS TS LÊ HÀNH

DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ

Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

11/02/2010

Đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

7

PGS TS LÊ HÀNH

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua

Bộ trưởng Bộ Y Tế

01/06/2011

Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Y tế năm 2010

8

PGS TS LÊ HÀNH

Bằng khen

Bộ trưởng Bộ Y Tế

27/03/2012

Thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2011

9

PGS TS LÊ HÀNH

Bằng khen

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

22/03/2012

Thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công tác xây dựng phát triển Hội nhiều năm liên tục (2007-2011), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố

10

PGS TS LÊ HÀNH

Bằng khen

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

15/11/2013

Thành tích trong công tác từ năm 2008-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

11

PGS TS LÊ HÀNH

Bằng khen

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

15/08/2014

Thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công tác xây dựng phát triển Hội nhiều năm liên tục (2009-2014), nhân Đại hội Hội Y học TP nhiệm kỳ VIII (2014-2019)

12

PGS TS LÊ HÀNH

Giấy khen

Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ TP HCM

09/09/2017

Nhân vật của ngành Phẫu thuật Thẩm Mỹ Tp Hồ CHí Minh trong 10 năm

2007-2017

 

Copyright © 2021 - PHÒNG KHÁM PHẪU THUẬT THẨM MỸ LÊ HÀNH - Design by i-web.vn

Hỗ trợ (24/7) 0987 627 474

Hỗ trợ 24/7
Kinh doanh
Chat trên zalo
Chat facebook